Monday, November 2, 2015

Observingarts: Bjørn Ransve, Edvard Munch, Scandinavian contemporary art
"Den norske ekspresjonist-generasjonen er representert ved blant andre Rolf Nesch, før utstillingen avrundes med 1960/70-tallet og kunstnerne Per Kirkeby, Bjørn Ransve, Ola Billgren og Kjartan Slettemark».
«Danske Kirkeby, norske Ransve og svenske Billgren hører til vår tids store malere, mens norsk-svenske Slettemark var, og er, en mester i iscenesettelse." 
"The Norwegian expressionist generation is represented by, among others, Rolf Nesch, before the exhibition ends with 1960-1970's and artists Per Kirkeby , Bjørn Ransve, Ola Billgren and Kjartan Slettemark". "Danish Kirkeby, Norwegian Ransve and Swedish Billgren belong to our time great painters, while Norwegian - Swedish Slettemark was, and is, a master of staging".

No comments:

Post a Comment