Thursday, May 7, 2015

Observingarts: VanGogh + Munch at the Munch Museum in OsloPress release: Endelig er årets kunstbegivenhet klar for å vises for publikum. Det er første gang VanGogh og Munch møtes i en felles utstilling, i et samarbeid mellom to av verdens ledende enmannsmuseer; Van Gogh Museum og Munchmuseet. Utstillingen åpnes 9.mai.
Google translation: Finally, this year's art event is ready to be displayed to the public. It is the first time VanGogh and Munch meet in a joint exhibition , a collaboration between two of the world's leading one-man museums ; Van Gogh Museum and the Munch Museum . The exhibition opens on 9th May
Full press release here. 
Utstillingen VanGogh+Munch vil for første gang utforske likhetene og sammenhengene mellom disse to kunstnerne. Munch og Van Gogh lyktes i å finne et uttrykk for menneskelivet på en universell og direkte måte. Verkene deres er gripende uttrykk for essensielle temaer som trøst, lidelse, kjærlighet og livets kretsløp.
Utstillingen omfatter rundt 75 malerier og 25 arbeider på papir, inkludert et titalls sammenlignende verk av andre kunstnere. Begge museene stiller et kresent utvalg av sentrale verk til rådighet for utstillingen, komplettert med viktige innlån fra andre museer og private samlere bl.a  Det syke barnSkrik, Hveteåkeren høstes og Stjernenatt over Rhône.
Det har aldri vært noen stor van Gogh-utstilling i Norge før, og vi ser fram til presentere dette for et nasjonalt og internasjonalt publikum, sier museumsdirektør Stein Olav Henrichsen
Samarbeidet har vært under planlegging i nærmere fem år, og inngår i Munchmuseets nye utstillingsserie «+Munch»

No comments:

Post a Comment