Wednesday, September 30, 2015

Observingarts: legacy and inovation.


"The simple and frontal statement in the pictures show a red thread in Ransve art: the concentration on a figure, an object or shape leaning against a background. His debut as painter in 1971 caused a sensation with his estranged, isolated figures positioned frontally facing the viewer of the picture. The classic traditions of portraits and the legacy of Edvard Munch is mixed  with the experiences from meeting the nightmarish pictorial scenes of Francis Bacon. Pictures that are embedded in a larger European and existentially charged figurative painting tradition, but the irrational and absurd aspects of the motives also brings an element of paradox".Bjørn Ransve, Demon


Edvard Munch, Puberty 1894
Source: Wikipedia CC Licence


Bildenes enkle og frontale oppstilling viser til en rød tråd i Ransves kunst: konsentrasjonen om en figur, et objekt eller en form stilt opp mot en bakgrunn. Hans maleridebut 1971 vakte stor oppsikt med sine fremmedgjorte, isolerte skikkelser plassert frontalt overfor betrakteren av bildet. I disse blandes den klassiske portrettradisjonen og arven fra Edvard Munch med erfaringer fra møtet med Francis Bacons marerittaktige billedscener. Det er bilder som er forankret i en større europeisk og eksistensielt ladet figurativ maleritradisjon, men det irrasjonelle og absurde ved motivene bringer også inn et element av paradoks.


Kilde: Ustvedt, Øystein. (2009, 13. februar). Bjørn Ransve. I Norsk biografisk leksikon. Hentet 8. februar 2015 fra https://nbl.snl.no/Bj%C3%B8rn_Ransve.

No comments:

Post a Comment