Thursday, December 10, 2015

Harlequin and apeThe harlekin figure with his androgynous character also has an ambiguous gender character, affecting the relationship between the harlekin figure and monkey . Aspects of gender identity emerges as sublimated ; symbols and aspects associated with each gender projected into the opposite.

Om harlekinfiguren med sin androgyne karakter også har en tvetydig kjønnskarakter, berører selve forholdet mellom harlekinfiguren og apen. Aspekter ved kjønnsidentiteten fremstår som sublimert; symboler og aspekter forbundet med enkelte kjønn projiseres over i det motsatte.

«Bjørn Ransve», Audun Eckhoff, Orfeus Forlag 2000

No comments:

Post a Comment