Monday, October 5, 2015

Bjørn Ransve: Ape / monkey
The monkey was traditionally the companion of the jester and is depicted with them in arts representation of these characters. In Ransves versions, both jester and the monkey are portrayed as lonely figures. While harlequin has mask type. It is first and foremost in the monkey we see the human depth and sensitivity. It is moreover in portrait of the monkey the artist comes closest to his own self-portrait.

Apen var tradisjonelt gjøglernes følgesvenn, og er gjengitt sammen med dem i kunstens fremstilling av disse figurene. I Ransves versjoner blir både gjøgleren og apen fremstilt som ensomme figurer. Mens  harlekinen har maske type. Det er først og fremst i apen vi ser den menneskelige dybden og følsomhet. Det er dessuten i apemaleriene at kunstneren kommer nærmest sitt eget selvportrett.


«Bjørn Ransve», Audun Eckhoff, Orfeus Forlag 2000

No comments:

Post a Comment