Monday, August 17, 2015

Observearts: Bjørn Ransve, Ornamental Indian
Ornamental Indian,  Blue, 1984. Indian inc and acrylic on board. 150 x 150 cm.


Indianeren er en skikkelse som bare kan fremstilles i profil eller en face, altså flatemessig. Enhver annen løsning ville tendere mot fotografiets romlighet. Indianerens selvfremstilling konvergerer altså med modernismens flatemaleri.

The indian is a figure that can only be produced in profile or en face, thus flat wise. Any other
solution would tend towards the spatiality of the photography. The repesentation of the indian, thus converges with the flat painting of modernism.

«Bjørn Ransve», Audun Eckhoff, Orfeus Forlag 2000

No comments:

Post a Comment